Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wie wat en hoe?

Zowel artsen, psychologen, paramedici, gezondheidscentra, coaches, leerkrachten, enz. kunnen in contact komen met patiënten of cliënten waarbij psychologische begeleiding nuttig of aanvullend kan zijn maar te tijdrovend is of buiten hun expertise valt.

Als doorverwijzer is het niet altijd eenvoudig de persoon te motiveren tot psychotherapie. Ondanks psychologische begeleiding meer en meer een ingeburgerd concept is en minder en minder een taboe, zijn er nog een aantal mensen die het als overbodig, prijzig, bedreigend of te confronterend beschouwen. Om U te helpen om de drempel voor deze mensen te verlagen kan u deze flyer downloaden. Neem gerust contact op. Indien U folders en/of visitekaartjes wenst, kan Ellen U deze bezorgen.

U kan bij Ellen ook terecht voor lezingen, vormingen en opinies. Indien U meer uitleg wilt over een bepaalde topic, deze wilt uitdiepen of wenst over te brengen naar een groep, kan U rekenen op een vlotte, enthousiaste, gefundeerde en professionele samenwerking met de nodige expertise.

Concreet

U kan zelf contact opnemen met Ellen of een flyer meegeven. Het staat U vrij een verwijsbrief op te sturen of mee te geven met uw patient of cliënt. Er is eveneens een intakeformulier voorzien die ook de doorverwijzer, eventueel deels, kan invullen. Na het intakegesprek laat Ellen U weten, dat uw patiënt of cliënt bij haar is langs geweest. Indien U een terugkoppeling of een verslaggeving wenst, is dit steeds mogelijk, doch gebeurt dit steeds in overleg met de persoon in kwestie.

Wens je meer informatie of wens je een afspraak voor een eerste kennismaking?

+32 486 80 39 35