Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkwijze

Mijn werkWIJze is ook uw WERKwijze. ‘Praten over’ is vaak bedreigend maar stilstaan is vaak vooruitgaan. Het is belangrijk te weten dat jouw tempo, mijn tempo bepaalt. De gesprekken zijn afgestemd op uw noden, behoeften en doelen en op ieders individualiteit. Er is zowel kortdurend als langdurige begeleiding mogelijk. Indien u dat wenst is een terugkoppeling naar uw doorverwijzer mogelijk.

Afspraak en intake

Je kan ter voorbereiding, indien je dat wenst,  voor het eerste gesprek een kort intakeformulier invullen. Het eerste gesprek is een laagdrempelig, verkennend, wederzijds kennismakingsgesprek: Wat is jouw hulpvraag en wat zijn jouw verwachtingen? Wat kan je verwachten? Opvolgende afspraken worden telkens ter plekke gemaakt. Je krijgt een kaartje mee met een overzicht van gemaakte afspraken. Indien je niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak, gelieve de dag voordien te verwittigen. Zo niet, kan het volledige honorarium van een consultatie aangerekend worden.

Wens je meer informatie of wens je een afspraak voor een eerste kennismaking?

+32 486 80 39 35